Hội Thánh Tin Lành Cabramatta

📖 LỜI GIỚI THIỆU,
⛪Hội Thánh Tin Lành Cabramatta bao gồm những người Việt Nam tin nhận Chúa Cứu Thế Jesus có cùng một mục đích là gây dựng niềm tin, chia sẻ niềm tin cho đồng hương, và quan tâm đến thế hệ tương lai. Vì thế, Hội Thánh sẽ chú tâm đến vấn đề huấn luyện, tham gia các dịch vụ cộng đồng, và hỗ trợ sinh hoạt của người trẻ nói tiếng Anh.
⛪Buổi thờ phượng đầu tiên của Hội Thánh Tin Lành Cabramatta được tổ chức vào Chúa Nhật Lễ Phục Sinh, 17/04/2022, tại một nhà riêng với 14 người tham dự, và tiếp tục như thế trong vài tuần lễ với số người tăng dần. Sau đó vào Chúa Nhật 08/05/2022, Hội Thánh dời về nhà thờ Anh Giáo, 42 Cumberland Street, Cabramatta, NSW 2166. Hội Thánh thờ phượng Chúa vào lúc 3 giờ chiều Chúa Nhật hàng tuần.
⛪SƠ LƯỢC VỀ HỘI THÁNH:
🧑‍🤝‍🧑Chúng tôi là ai?
Chúng tôi là những người đủ mọi thành phần, đủ mọi hoàn cảnh; nhưng là những người tin nhận Chúa Cứu Thế Jesus. Bởi sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời, chúng tôi thành lập Hội Thánh vào Chúa nhật 17/04/2022.
✝️Chúng tôi tin gì?
Chúng tôi tin rằng Đức Chúa Trời Ba Ngôi hiệp một: Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh, đã sáng tạo trời đất và con người, thực hiện chương trình cứu rỗi, và đang hành động khắp nơi.
Chúng tôi tin rằng toàn bộ Kinh Thánh gồm Cựu-ước và Tân ước là Lời Đức Chúa Trời, “có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành.” (1 Ti-mô-thê 3:16).
Chúng tôi tin rằng sự chết thay của Chúa Cứu Thế Jesus trên cây thập tự cung ứng sự tha tội duy nhứt cho con người tội lỗi, nếu bất cứ ai đặt lòng tin nơi Ngài.
✝️Mục đích của chúng tôi:
Tạo cơ hội cho nhiều người tin nhận Chúa Cứu Thế Jesus, bước sâu đậm vào mối thông công với Chúa Cứu Thế Jesus, và mở thêm Hội Thánh.
✝️Khải tượng của chúng tôi:
Một Hội Thánh sống mạnh: Đào tạo môn đệ và chuẩn bị người lãnh đạo tương lai. Mở thêm hội thánh, nhấn mạnh đến thế hệ tương lai. Hỗ trợ công cuộc truyền giáo thế giới.
✝️Gía trị chúng tôi theo đuổi:
• Một Hội Thánh đa văn hoá.
• Nỗ lực nối kết với cộng đồng.
• Chung sức (Team work).
• Tinh thần phục vụ và yêu thương.
• “Ban cho có phước hơn nhận lãnh.”
💟⛪✝️ Lời mời của chúng tôi:
Chúng tôi tôn vinh Đức Chúa Trời qua sự giảng dạy về Chúa Cứu Thế Jesus với năng quyền của Đức Thánh Linh để mọi người có thể nghe mà ăn năn tội, tin cậy và phục vụ Ngài trong tình yêu thương, cùng xây dựng một cộng đồng của những người chung niềm tin, chờ đợi Chúa Cứu Thế Jesus trở lại.
⛪ Chúng tôi là Hội Thánh đa văn hoá nên chúng tôi hoan nghênh mọi người đến từ những bối cảnh khác nhau. Chúng tôi hoan nghênh mọi người đến với chúng tôi dầu chỉ là khách đến thăm, hoặc đến để nhận nơi đây là mái nhà cho đời sống tâm linh của mình. Chúng tôi trân trọng sự có mặt của mọi người.
Vì vậy, Hội Thánh xin được nối kết với quý ông bà, anh chị em để cùng an ủi, khích lệ và gây dựng niềm tin.
Kính/thân mời ông bà, anh chị em và các bạn đến nhà thờ Tin Lành theo thì giờ và địa điểm, hoặc liên lạc với Ban Mục Vụ qua số điện thoại, được ghi trong trang nầy.


𝐇𝐎𝐈 𝐓𝐇𝐀𝐍𝐇 𝐓𝐈𝐍 𝐋𝐀𝐍𝐇 𝐂𝐀𝐁𝐑𝐀𝐌𝐀𝐓𝐓𝐀
𝟒𝟐 𝐂𝐮𝐦𝐛𝐞𝐫𝐥𝐚𝐧𝐝 𝐒𝐭𝐫𝐞𝐞𝐭, 𝐂𝐚𝐛𝐫𝐚𝐦𝐚𝐭𝐭𝐚, 𝐍𝐒𝐖 𝟐𝟏𝟔𝟔
Email: tinlanhcabramatta@gmail.com
Facebook: Hội Thánh Tin Lành Cabramatta.
Liên Lạc:
• Mục Sư Huỳnh Cẩm Phong
M: 0466232728
• Mục Sư Đoàn Trung Chánh
M: 0422883275